BESTEL JOU
2018
VOORRAAD HIER

LATEST TWEET:

Lelienfontein Vine Growers

Die stokkieskwekery rus knus teen die hange van Groenberg, Wellington in die Wes-Kaap, waar gesonde stokkies getroetel word deur skoon bergwater vanuit die Krommerivier. Die jong stokkies word kundig en akkuraat versorg om die hoogste kwaliteit stokkies te verseker.

Lelienfontein Wingerdkwekers is gebore toe Petrus Bosman snr sy surplusstokke vir die eerste maal in 1947 verkoop het. Hoë kwaliteit plantmateriaal was skaars in daardie dae en dit was sy lewenslange droom om ʼn stamboom toe te dig aan elke stokkie wat op sy plaas verkoop word.

Vandag is Lelienfontein Vine Growers die grootste enkel stokkieskwekery in Afrika met ʼn wye spektrum vitus-kultivars vir die produksie van hoogstaande kwaliteit tafel- en rosyntjiedruiwe.

Die Bosman-familie is reeds sedert 1888 besig om die kuns van stokkies ent en kwaliteit druiwe-verbouing te beoefen, aanvanklik vir eie gebruik op hul wynplaas.

Stokkie Calculator

Ry wydte (In meter bv. 2.7)

Tussen stok spasiëring
vines (In meter bv. 1.2)

Blok grote (In hektaar bv. 3.5)

Total Vines Needed:
0